Láska ducha, Bert Hellinger

  Láska ducha, Bert Hellinger -

  PRICE 17.00 EUR 0.00 EUR
  Láska ducha - analýza rodinných konštelácii podľa Berta Hellingera
  Termín dodania: 3 - 5 dní
  Množstvo: 

  Bert Hellinger, narodený v roku 1925, vyštudoval filozofiu, teológiu a pedagogiku a ako člen katolíckeho misijného rádu pracoval 16 rokov u obyvateľov Zulu v Juhoafrickej republike. Potom sa stal psychoanalytikom a pod vplyvom skupinovej dynamiky, primárna terapia, transakčné analýzy a rôznych hypnoterapeutických postupov vyvinul sebe vlastnú formu, rodinné konštelácie, ktoré sú dnes uznávané a aplikované v mnohých odboroch - napríklad v psychoterapii, firemnom poradenstve, medicíne, výchovnom poradenstve a v "starostlivosti o dušu" v najširšom slova zmysle.

  Bert Hellinger napísal viac ako 80 kníh, ktoré boli preložené do 27 jazykov, vrátane arabčiny, mongolčiny a čínštiny. Mnoho jeho kníh z posledného obdobia svedčia o tom, že je filozofom a múdrym učiteľom vlastného razenia, ktorý sa prihovára priamo k duši a bez okľúk sa dotýka jej hĺbok.

  Kniha Láska ducha je prvou rozsiahlou empirickú analýzou rodinných konštelácií podľa Berta Hellinger.

  Michael Angermaier urobil pre čitateľa kompetentnú recenziu tohto rozsiahleho diela a jej výsledky prehľadne zhrnul. Viem, koľko znalostí a skúseností táto recenzia vyžadovala a koľko času a námahy ho to stálo. Srdečne mu za to ďakujem. Aplikovanie Hellinger "sciencia" na oblasť práce a úspechu v povolaní a organizácie ďalekosiahlo vyplýva z vhľadov o svedomí, predovšetkým z dôsledkov vylúčenia, zákonov o vyrovnanie medzi dávaním a braním a o zisku a strate, zákona o poradí postupnosti a dôsledkov toho, keď ich podceňujeme. Táto učebnica Vám odovzdáva množstvo rád - všetky založené na životných skúsenostiach -, ktoré Vám uľahčia pochopiť a aplikovať Hellingerove sciencie v jej plnom rozsahu, ako sami pre seba, tak vo svojom povolaní. S jej pomocou môžu naše vzťahy fungovať na mnohých úrovniach ľahšie a následkom toho môže byť veľa ľudí šťastnejších.

  Bert Hellinger

  Hellinger® sciencia, tu zámerne takto písaná, je vedou o láske ducha. Je to scientia universalis, univerzálna veda o rádoch ľudského spolužitia, od vzťahov v rodine, teda od vzťahu medzi mužom a ženou a medzi rodičmi a deťmi, vrátane ich výchovy, cez poriadky v práci, povolaniach a organizáciách, až po poriadky medzi veľkými skupinami, ako sú napríklad národy a kultúry.

  Komentáre
  Výrobca: 
  Termín dodania: 3 - 5 dní

  Prihlásenie do newslettra

  sledujte aktuálne ponuky a zľavy

  Trendové riešenia pre aktívne ženy. E-shop Trend Pre Ženy

  • SNP 1456, 017 01 Považská Bystrica, Slovensko
  • ( +421 ) 905 576 622 

  Hľadať