metody liečby

  Metódy liečby. Až 4 miesto patrí oficiálnej medicíne

  Hodnotenie používateľov: 5 / 5

  Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
   


  Na druhom mieste je homeopatia a na treťom bylinná liečba. Až štvrté miesto patrí oficiálnej západnej medicíne. /podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)/

  Klasická Medicína (z lat. (ars) medicina = lekárstvo, lekárske umenie, umenie liečiť; medicus = lekár), po slovensky lekárstvo, je veda, ktorá sa zaoberá rozpoznávaním (diagnostikou), liečením (terapiou) a prevenciou chorôb. Zahŕňa v sebe zdravotné služby, ktoré slúžia k liečbe chorôb a ochrane pred nimi. Súčasná medicína využíva poznatky biomedicínskych vied, výskumov a zdravotníckych technológií k svojej činnosti. V bežnej praxi sa pojmom medicína označuje humánna (ľudská) medicína./zdroj Wikipedia/

  Alternatívna a doplnková medicína

  Alternatívna medicína je súbor liečebných metód, ktoré sú niektorými považované za alternatívu ku klasickej medicíne. Niektoré postupy alternatívnej medicíny prinášajú praktické výsledky a sú postupne preberané aj do klasickej medicíny.

  Celostná terapia (holistická medicína) je liečba alebo skôr terapia, ktorá sa zameriava na liečbu človeka ako na komplexný a individuálny celok. Jej cieľom je jeho uzdravenie s  nastolením vnútornej rovnováhy a naštartovaním samo-ozdravných procesov. Primárnym cieľom celostnej medicíny je prevencia a optimalizácia zdravia  na úrovni fyzickej, psychickej, emočnej či duchovnej.

  Lekár je človek, ktorý predpisuje lieky, o ktorých vie málo, na choroby, o ktorých vie ešte menej, ľuďom, o ktorých nevie vôbec nič. (Voltaire)

  Germánska nová medicína

  GNM /Germánska nová medicína/ objavil v r.1979 MUDr. Ryke Geerd Hamer /1935-2017/, vtedy internista na klinike pre liečbu rakoviny pri Mníchovskej univerzite v Nemecku. Zdravoveda založená  na prírodovedných základoch, kritériách: dokázateľnosť, opakovateľnosť na ľubovoľnom príklade  môže byť potvrdená, dokázaná.

   

   

  GNM je vedecký systém vytvorený na základe prírodovedných kritérií. Jej základom je prepojenosť psyché, orgánu a mozgu človeka, čo sa zároveň vkladá do evolučnej biológie. GNM pozostáva z 5 prírodných zákonoch a žiadnej hypotézy! Ak človek má ochotu naučiť sa princípy GNM, môže si to jednoducho overiť na zdravotnom prípade z minulosti u seba, známeho atď.... Je to absolútne bez rizika.

  Nenahrádza život zachraňujúce lekárske zásahy, prípadne chemickú liečbu na zmiernenie následkov, sprievodných znakov ochorenia, ale jej znalosťou sa môže jedinec týmto situáciám vyhnúť, symptómy sa stávajú zmysluplnými. Úroveň vyliečenia  u rakoviny je  97%. Vytrháva ľudí z pozície bezmocných pacientov - obetí, ktorí nedokážu svoje životné pochody usmerňovať.

  Prečo ste o tejto medicíne doteraz nikdy nepočuli? Pretože je cenzurovaná. Keby sme si túto finančne nenáročnú metódu osvojili, kde by sa vytvárali zisky pre tých, čo riadia kde by sa vytvárali zisky pre tých, čo riadia farmaceutický priemysel, nevýnosnejší svetový biznis (Farmaceutický priemysel údajne zarába 5 až 8 krát viac ako zbrojársky priemysel.)?

  Lekár budúcnosti aplikujúci Novú germánsku medicínu nebude "masovým" lekárom. Musí byť otvoreným, ľudským, vysoko kvalifikovaným so širokým rozhľadom tak v oblasti fyziológie orgánov, fungovania psyché ako aj mozgu. R.G.Hamer

   

  Germánska nová medicína je najprepracovanejší vedecký, psychosomatický model vzniku a vývoja ochorení.

  holisticka-medicina

   

  Je založený na interpretácii ochorení na princípe 5 "železných" biologických zákonov: 

   1.Špecifický emocionálny zážitok spúšťa biologickú zmenu na úrovni  psyché - mozog - orgán.

   2.Každé ochorenie t.j. biologická zmena prechádza dvomi štádiami: stresovou periódou (od emocionálneho prežitku po vyriešenie konfliktu) a hojivou periódou (od vyriešenia konfliktu do plnohodnotného zotavenia organizmu). Koncept dvojfázovosti ochorenia umožňuje presne časovo prognózovať plnohodnotné zotavenie organizmu.

   3.Podľa typológie postihnutého telesného tkaniva je možné presne identifikovať druh  prežitého emocionálneho šoku = spúšťača, charakter predpokladaných telesných zmien, určiť, či osoba produkuje prejavy stresovej, alebo už hojivej fázy organizmu, šiť manažment symptómov "na mieru" pre dotyčného.

   4.Nová medicína interpretuje (nie všetky) prípady aktivity mikróbov za prirodzenú súčasť hojivej fázy ochorení, pokladá ich za symbionty = pomocníkov a nie za prirodzených škodcov!

   5.Ochorenia v Novej medicíne majú svoje bio - logické zdôvodnenie. Rozpoznávame v nich adaptačný mechanizmus tela na konkrétne emocionálne vychýlenie. Nejde teda o nezmyselný dej, ale o snahu tela prispôsobiť sa na nečakanú, dramatickú, neriešiteľnú a izolatívne prežitú životnú situáciu alebo dlhodobo potlačované emócie.  Rozpoznaním  biologického zmyslu ochorenia sa zbavujeme paniky, čo je významný krok k naštartovaniu samoliečiacich procesov v organizme.

   Vďaka Novej medicíne (GNM) získavame jasné odpovede na celé spektrum ochorení a ich príčinnú terapiu: od rakoviny cez neplodnosť, ekzémy, tráviace ťažkosti až po psychické a afektívne poruchy. Ak chcete mať jasno v konkrétnych duševných príčinách ochorení, tak nová germánska medicína ponúka pre Vás odpovede!

  Ide o to naštartovať príslušné procesy v sebe. Ak pochopíte, čo a prečo sa vo vašom tele odohráva práve teraz, máte napoly vyhraté. Zdravie skutočne začína v hlave.

  V tomto fascinujúcom video-dokumente odhalíte niektoré zákonitosti fungovania svojho tela.

  Päť biologických prírodných zákonov Dr. Hamera vysvetľuje príčiny vzniku nielen rakoviny, obávanej metly ľudstva, ale aj takých fenoménov ako je AIDS, alergie, herpes... Treba si však uvedomiť, že päť biologických prírodných zákonov nerieši prípady otravy alebo traumy.

  Integrálna zdravoveda

   

  Integrálna Zdravoveda je unikátny a komplexný systém manažmentu zdravia a osobnostného rozvoja človeka. Ide o duševné vlastníctvo Mgr. Františka Nagya, MBA.

  Koncept Integrálnej Zdravovedy v sebe spája viacero veľmi účinných a celistvých prístupov k uzdraveniu človeku. Jeho úlohou je adresovať a nachádzať individualizované riešenia pre rôzne úrovne zdravia a bytia jednotlivca.

  Súčasťou konceptu Integrálnej Zdravovedy  je psychosomatický model germánskej novej medicíny, psychoonkológia, teória transgeneračného prenosu emocionálnych konfliktov, indická ajurvéda, tradičná čínska medicína, védska psychológia, najnovšie koncepty o výžive a biochémii človeka, jogová terapia piatich tiel, v neposlednom rade védska medicínska astrológia.

  Ajurvéda a tradičná čínska medicína majú svoje korene v Ázii, sú najstarším a zároveň najprepracovanejším systémom manažmentu telesno - mentálno - emocionálneho blahobytu človeka. Ich  prístup je skutočne všeobjímajúci, poskytujú riešenia šité na mieru pre celé spektrum   disharmónií tela i duše.

  Ajurvéda spolu s tradičnou čínskou medicínou sú  právom  označované za „matku všetkých liečebných systémov“. Považujú človeka za nedeliteľný a vzájomne prepojený komplex tela, ducha, mysle a jeho životného štýlu. Nezameriavajú sa na symptomatické prejavy ochorení, ale predovšetkým na príčiny vzniku energetickej nerovnováhy, ktorá každej chorobe predchádza. Snažia sa tak, v súlade s princípmi zdravého životného štýlu, obnoviť v ľudskom organizme prirodzený stav harmónie, ktorý sa prejavuje ako telesné a duševné zdravie.

  Najnovšie koncepty o výžive a biochémii človeka, jogová terapia piatich tiel, v neposlednom rade védska medicínska astrológia pre zmenu napomáhajú šiť prevenciu i  harmonizáciu stavu človeka na mieru, podľa genetických i karmických dispozícií konkrétneho človeka. Ide o snúbenie tradičných modelov nazerania na terapiu a zdravie človeka s výsledkami najmodernejších výskumov v tejto oblasti. Bez komplexného vyhodnotenia  jedinečnosti každého človeka je totiž nemožné odkryť chorobné tendencie, prípadne skutočné príčiny tej či onej choroby.

  Symbiózou horeuvedených poznatkov tradičných i moderných náuk o človeku  sa mi po dlhoročnom výskume podarilo získať ucelený pohľad na človeka, na jeho silné  i slabé stránky, v neposlednom rade na jeho cestu za  uzdravením a dlhovekosťou. Toto integrálne poznanie je cennou životnou devízou pre každého záujemcu!

  Aká je cesta k UZDRAVENIU?

  To, čo skutočne potrebujeme je integrálna a holistická medicína. Teda prístup, ktorý človeka skutočne vníma celistvo, ktorý v sebe zahŕňa starostlivosť o telo aj dušu,  pracuje s mentálno-emočnou úrovňou, berie do úvahy témy rodinného klanu a v neposlednom rade dáva špecifické rady šité na mieru pre duchovnú cestu konkrétneho človeka.

   

   

   
   
   

  Prihlásenie do newslettra

  sledujte aktuálne ponuky a zľavy

  Trendové riešenia pre aktívne ženy. E-shop Trend Pre Ženy

  • Lánska 949, 017 01 Považská Bystrica, Slovensko
  • ( +421 ) 905 576 622 

  Hľadať